Loading..

Ring og hør nærmere +45 33 11 06 10
Kontakt IFP

Om IFP

Institut for Personaleudvikling er et konsulenthus, der arbejder med viden, vækst og udvikling i hele Danmark. Vores mål er at løfte livskvaliteten og ledelseskvaliteten i Danmark - både i erhvervslivet og i samfundet generelt. Vores forretningsmodel bygger på et helhedsprincip om samarbejde mellem vores undervisere, vores administration samt kunderne i både den private- og offentlige sektor.

IFP mission

Institut for Personaleudviklings mission er at bidrage til værdiskabelse for samfundet gennem kompetenceudvikling, efter- og videreuddannelse, faglig dialog og læring om virksomheders og organisationers opståen og funktionalitet set i praktiske perspektiver.

IFP vision

Institut for Personaleudvikling vil være anerkendt som et udviklings- og uddannelsesinstitut, der udvikler og omsætter idéer til gavn for individer, teams, virksomheder og organisationer.

IFP vil opnå dette ved at bidrage med værdi, vækst og udvikling i erhvervs- og privatlivet gennem enestående konferencer, temadage og kompetenceudvikling og på den måde skabe livskvalitet for det enkelte menneske, virksomheder, organisationer og samfundet generelt.

Forudsætningen er en attraktiv, dynamisk og faglig arbejdsplads, som er opdateret indenfor tidens nyeste viden og trends, så vi hele tiden kan opretholde et meget højt professionelt niveau i alt, hvad vi foretager os.

IFP værdier

Kompetence
Vi stoler på vores egne kompetencer og bruger vores byggesten til at tilegne os nye evner og færdigheder indenfor givne områder. Vi bruger vores kompetencer til at deltage aktivt i det moderne videns- og informationssamfund, og ser det som en nødvendighed hele tiden at være opdateret.

Faglighed
Vi lægger stor vægt på faglighed og faglig medbestemmelse i alt, hvad vi foretager os. Det er denne faglighed, som sikrer, at vi kan være de førende specialister indenfor lederudvikling, personlig udvikling, psykologi, regnskab, HR, strategi, kommunikation og innovation. Det er også denne faglighed som muliggør et stærkt samarbejde medarbejdere i mellem, vores undervisere og deltagere.

Innovation
Vi bidrager til innovation og nye løsninger, hvor vi omsætter disse til produkter og services på uddannelses- og efteruddannelsesområdet. Vi sørger for at forbedre og efterleve krav og efterspørgsel fra vores kunder, så vi hele tiden følger med udviklingen i samfundet.

Loyalitet
Vi holder vores løfter overfor vores kunder, kollegaer og samarbejdspartnere, hvor vi sigter efter langsigtede relationer og engagement. Vi er loyale overfor IFP's retningslinjer og er tro mod love og regler.

Tillid og respekt
Gennem tillid og respekt lægger vi stor vægt på en kontinuerlig kommunikation med vores kunder, kolleger og samarbejdspartnere. Vi lytter og tænker, før vi taler. Vi repræsenterer altid IFP på passende vis og skaber en respektfuld arbejdsplads, som er karakteriseret af åbenhed på alle niveauer i organisationen.

Kvalitet
Vi sætter pris på kvalitet og levere en høj standard på alle vores produkter og services, internt såvel som eksternt. Kvalitet gennemsyrer alle vores handlinger og skaber tryghed overalt i organisationen som en integreret del af IFP og dennes overordnede værdi.  

Den Kommunale Kompetencefond

Få kompetencestøtte som statslig ansat.

Vores kurser, konferencer og uddannelser opfylder kravene for støtte til statslige ansatte fra Den Kommunale Kompetencefond. Fondens midler supplerer arbejdspladsernes egne udgifter til kompetenceudvikling og bliver fordelt ud på den enkelte arbejdsplads via ministerierne. Alle ansatte i staten, der er dækket af overenskomsten mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), har mulighed for at få støtte fra Kompetencefonden til et udviklingsforløb. Læs mere her