Loading..

Ring og hør nærmere +45 39 65 88 22
Kontakt IFP
Konferencer/uddannelser i den kommende periode
Konferenceoversigt

Vi fandt 30 "Kommunikation" konferencer.

Liste  Tabel 

 • HR-Konsulentuddannelsen

  HR-konsulentuddannelsen giver deltagerne den nødvendige viden, så de kan imødekomme organisatoriske udfordringer på alle niveauer, medvirke i virksomhedens medarbejderudvikling og være med til at sætte den fremtidige agenda indenfor personaleledelse.

  Pris: 12.500,00 kr

  Normalpris: 45.000,00 kr

 • Konflikthåndtering - Når du vil håndtere konflikter effektivt

  Der opstår konflikter i alle organisationer, men ofte går mange ledere en stor bue uden om dem, fordi de ikke ved, hvordan de skal håndtere dem. Lær at håndtere konflikter effektivt.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 10.400,00 kr

 • Kreativ & Autentisk Ledelseskommunikation

  Du har brug for det på jobbet. Som leder og medarbejder. I en forhandling. På et stort møde. Og i medierne. At kunne brænde igennem med dit budskab, så folk lægger mærke til dig, forstår dig og tror på dig.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Motivationsdagen - arbejdsglæde er altafgørende!

  Motivation og arbejdsglæde giver energi, og energi er den vigtigste kilde til et positivt sind og bedre performance. Mød nogle af Danmarks ubetinget bedste foredragsholdere på Motivationsdagen og gå derfra med fornyet glæde og en fuld værktøjskasse.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 10.400,00 kr

 • Nudging på Arbejdspladsen

  Nudging er indirekte kommunikation. En kommunikation der, som et strategisk redskab, kan skabe værdi for organisationen.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Business Writing in English

  Improve your writing skills in business English This seminar is aimed at non-native speakers of English who wish to unlock their own potential when it comes to business writing in English. This seminar will provide tools and techniques to enable you to write concisely, accurately and appropriately. Key focus areas include style, tone, layout, precision, vocabulary, grammar and editing. You will also gain the self-awareness and knowledge necessary to further develop your skills.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Den nye udbudslov

  Den 1. januar 2016 trådte den første udbudslov i Danmark i kraft, og den medfører ændringer for samtlige store bygge- og anlægsopgaver, udbudt af kommuner, regioner eller staten.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Effektiv CSR integration - Få succes med CSR i praksis

  For at få det optimale ud af at tænke ansvarligt må virksomheden arbejde systematisk med CSR, og det kan netop ske gennem en klar forretningsstrategi, hvor man viser, at man tager ansvar. På den måde kan CSR også bruges som et værktøj til at opnå større medarbejderloyalitet og til at tiltrække nye medarbejdere.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Enneagrammet

  Persontypeværktøjet, Enneagrammet, kan give en dybdegående beskrivelse af, hvorfor vi handler og agerer, som vi gør. Det giver ligeledes en forståelse og indblik i menneskers adfærd, og hvordan vi kan udnytte vores fulde potentiale.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 10.400,00 kr

 • Feedback – grundlaget for samarbejde og udvikling

  Feedback er blevet en vigtig del af den moderne virksomhedskultur, hvor der er fokus på udvikling af både medarbejdere og virksomheden selv. Feedback er et nødvendigt værktøj, hvis et team skal løfte sig sammen, blive dygtigere og bidrage til udvikling.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Fra medarbejder til leder

  Når du går fra medarbejder- til lederrollen, kan du risikere at blive fanget i krydsfeltet mellem øverste ledelse og de øvrige medarbejdere, hvilket kan give udfordringer, som kræver nye færdigheder og træning.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Fremtidens arbejdsmiljø 2020

  Arbejdsmiljøet skal tænkes strategisk og ikke mindst langsigtet, fordi der både på den korte og den lange bane er gode resultater og gevinster at hente. Flere organisationer er begyndt at få øjnene op for, at arbejdsmiljøet er en investering i fremtiden.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • LinkedIn – Bring virksomheden i top

  LinkedIn er stedet hvor erhvervsfolk er samlet og netværker på kryds og tværs. Idéen er at skabe relationer mellem virksomheden og kunden, og herudover er der mulighed for at virksomheden kan profilere sig over for en ønsket målgruppe.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 20.000,00 kr

 • MasterClass i Salg & Markedføring (KAM)

  MasterClass i Salg & Markedsføring er en sælgeruddannelse spækket med indhold til dig, der ønsker fokus på dit personlige salg, mål og resultater.

  Pris: 12.500,00 kr

  Normalpris: 20.000,00 kr

 • Mobning på arbejdspladsen

  Mobning er i sig selv et meget alvorligt anliggende, og det kan have store konsekvenser i form af depression og selvværdsproblemer. Det er derfor et alvorligt problem, som alle organisationer bør tage meget seriøst.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • MUS - et strategisk ledelsesværktøj

  Det er vigtigt at knytte kompetence- og medarbejderudvikling til organisationens mål, hvis man ønsker en resultatorienteret virksomhed. Anvend MUS som et strategisk ledelsesværktøj og skab værdi for din organisation.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Mødeledelse med succes

  Som mødeleder er det din opgave at forbedre mødet, sikre at deltagerne kommer godt og effektiv igennem mødet, samt at der skabes resultater. En god mødeleder har gode mødevaner og spiller den vigtigste rolle i afholdelse af møder.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Nutidens leder og de nyere ledelsesteorier

  Kæft, trit og retning er ikke længere nok til at køre et succesfyldt firma med glade medarbejdere og profit på bundlinjen. Kravene til den gode leder bliver ved med at stige, og det kan derfor være en hjælp at basere beslutninger på nyere ledelsesteorier

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Personalejurakonferencen 2017

  Der sker hele tiden nyt inden for personalejuraområdet, og det er vigtigt at holde sig ajour, så man ikke træffer beslutninger, som er ulovlige og ugunstige for organisationen.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Presenting in English

  Learn how to be a professional presenter in English. This seminar is aimed at non-native speakers of English who wish to unlock their own potential when it comes to giving presentations in English.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Professionel projektledelse

  Projekter bliver en mere inkorporeret del af virksomheders måde at drive forretning på. Det ligger i projektets natur, at de skaber forandringer. Derfor er projektledelse tæt forbundet med forandringsledelse og kommunikation.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Salgspsykologi - Optimér dine salgsteknikker

  Når man gennemfører et godt salg, er det vigtigt at tage de salgsteknikker man brugte med sig i næste salgssituation. På den måde bliver salget strategisk og man har mulighed for at optimere, udvikle og booste salget yderligere.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 10.400,00 kr

 • Selskabsretten

  Hvordan opbygges en hensigtsmæssig selskabsstruktur? Passer den aktuelle selskabsstruktur til den virksomhed der drives? Hvilke indledende overvejelser bør man gøre sig omkring valg af selskabsform? Hvordan bør virksomhedens ledelse opbygges?

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Skriftlig Kommunikation - optimer din skriveteknik

  Din skriftlige kommunikation skal, i en erhvervsmæssig sammenhæng, være professionel men samtidig også fængende og interessant, og dit budskab skal stå klart og tydeligt. På dette kursus kan du lære at få det optimale ud af din skriftlige kommunikation.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Sociale Medier og Online Marketing

  Eftersom de sociale medier er kommet for at blive, så er denne konference en oplagt mulighed for dig, som ønsker indblik og forståelse i de sociale mediers mange strategiske anvendelsesmuligheder.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Talent Management - Vejen til succesfuld talentudvikling

  Skab værdi gennem den rette Talent Management strategi og få succes med at tiltrække og fastholde de dygtigste talenter i virksomheden.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Temadag om forandringsprocesser

  En forandringsproces handler om at sikre sig, at ledere og medarbejdere er klar til at løfte opgaven, så forandringen kommer godt fra start

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Turnaround ledelse

  Turnaround ledelse handler om at omdirigere en virksomhed fra en truende krise til en sund og levedygtig forretning. Hvad enten der er tale om økonomiske udfordringer, et generationsskifte eller andre faktorer, så kræver det en effektiv og særligt tilpasset ledelse at bringe virksomheden tilbage til en stabil situation.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 10.400,00 kr

 • Vejen til en vinders kropssprog

  Er du som leder i stand til at afkode dine medarbejders kropssprog Er du bevidst om hvordan du bruger dit kropssprog til positivt at påvirke dig selv og andre mennesker.

  Pris: 4.000,00 kr

  Normalpris: 10.400,00 kr

 • Virksomhedsoverdragelse

  Ved virksomhedsoverdragelse står man overfor en lang række juridiske begreber og forhold, der er af stor betydning for fremtiden. Det kræver derfor en god baggrundsviden, for at kunne imødekomme og forbygge de spørgsmål og problemer, der kan opstå i en fremtidig situation.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

Vi fandt 30 "Kommunikation" konferencer.

Liste  Tabel