Et regnskab har til formål at værdiansætte og sammendrage aktiviteterne i en virksomhed. Selvom det ikke er alle danske virksomheder, der skal aflægge årsrapporter, kan det være vigtigt at kunne aflæse og forstå din virksomheds regnskaber. Dette vil kunne give et retvisende billede af aktiver og passiver samt en forståelse af allokeringen af ressourcerne i virksomheden.

En korrekt afkodning af beregninger og nøgletal kan derfor vise sig at være afgørende for virksomhedens fremtid og giver en dybdegående forståelse for de økonomiske konsekvenser af hverdagen. Dette skyldes, at alle beslutninger i en virksomhed medfører en økonomisk konsekvens, hvorfor det er vigtigt for beslutningstagere at have en vis forståelse for økonomiske sammenhænge og konsekvenser af bestemmelserne.

Det kan også have stor betydning for dig at kunne aflæse leverandørers, konkurrenters, og kunders regnskaber, da et regnskab giver et øjebliksbillede af en virksomheds økonomiske situation. Due dilligence er et begreb som bruges mere og mere i danske virksomheder og oversættes bedst med ”rettidig omhu”. Det er en betegnelse og standard for de undersøgelser, der foretages ved køb eller investering i en virksomhed. Her bliver der altså kigget på købers undersøgelser og afdækning af risici i forbindelse med virksomhedsoverdragelse.

Ved at kunne knække et regnskab får din virksomhed mulighed for at kunne se med i andre virksomheders regnskaber, og dermed kunne vurdere, hvorvidt det fx er en sund virksomhed at samarbejde med eller overtage. Derved kan en god forståelse for regnskab fungere som en vigtig informationskilde for dig og din virksomhed.

I samarbejde med Kenneth Iversen, statsautoriseret revisor fra revisionsselskabet Christensen og Kjærulff, vil Institut for Personaleudvikling derfor gerne invitere til kurset Knæk et regnskab. Kurset har til formål at give deltagerne et indgående kendskab til de vigtigste nøgletal i et regnskab samt at give redskaber til, hvordan man økonomisk håndterer og dokumenterer de økonomiske konsekvenser af hverdagen. Kurset vil give dig den nødvendige økonomiske viden på en let og overskuelig måde, som vil gøre dig i stand til at deltage aktivt, når det gælder økonomiske forhold i virksomheden.

Du vil på konferencen bl.a. beskæftige dig med:

• Bogføring og årsrapport

• Indhold og lovpligtige dele

• Afkodning af nøgletal

• Værdiansættelsesmodeller

• Due dilligence

Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her