FremtidArbejdsmiljø omhandler de fysiske, psykiske og sociale faktorer, som påvirker de ansatte i forbindelse med jobbet. 

Vi oplever hastigt forandrede vilkår på arbejdspladserne, hvorfor at en kompleks arbejdsplads er en af de største udfordringer for fremtidens arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt at have øje for denne stigende kompleksitet og dermed få taget hånd om de ansattes helbred og trivsel.

Kompleksiteten er allerede en realitet på mange arbejdspladser, og det kommer til udtryk i mange forskellige forhold. Eksempelvis er der en udfordring i, at der findes forskellige generationer på arbejdspladserne. Der er meget unge medarbejdere, som er opvokset med digitale teknologier og er vant til at bruge dem i deres hverdagsliv. De kommunikerer på helt andre måder end de ældre medarbejdere i virksomheden, som er mere uvante med de nye medier og den digitale verden. Dette kan skabe visse kommunikationsudfordringer mellem generationerne, da det somme tider kan virke som om, at de taler hvert sit sprog og arbejder med forskellig hastighed.

En anden udfordring er, at folk er ansat på helt forskellige vilkår og stadig skal arbejde side om side. Der findes både fuldtidsansatte, deltidsansatte, konsulenter og freelancere. Her er det vigtigt at gøre sig overvejelser om, hvordan man tager sig af arbejdsmiljø og helbred for samtlige grupper af medarbejdere.

En tredje udfordring er det psykiske arbejdsmiljø. Her er der en tendens til, at der fokuseres på problemer som støj og vold – områder, som er lettere at observere og handle på end problemer, som handler om, at medarbejderne udsættes for alt høje krav, for højt arbejdstempo, mobning mv. Det kan eksempelvis være svært at fastlægge generelle grænser for hvordan travlhed skal håndteres – hvor ofte må en frokost aflyses, eller hvor ofte eller hvor længe må de ansatte arbejde over, før det bliver et problem? Arbejdstempoet på arbejdspladserne er fortsat stigende, hvorfor at det er særligt vigtigt at få taget hånd om dette voksende problem.

På den korte og den lange bane er der gode resultater og gevinster at hente, hvis arbejdsmiljøet tænkes strategisk og ikke mindst langsigtet. Flere og flere organisationer er begyndt at få øjnene op for, at arbejdsmiljøet ikke kun er en udgift, men derimod en god investering i fremtiden. Organisationer bør derfor sørge for, at arbejdsmiljøet er et naturligt element i organisationens fundament.

Hvis du ønsker at lære hvordan I bedst muligt varetager fremtidens arbejdsmiljø i virksomheden, så sørg for at melde dig til, når Institut for Personaleudvikling inviterer til konferencen Fremtidens Arbejdsmiljø 2020. Konferencen har til formål at give deltagerne et praktisk indblik i, hvorledes de kan skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø i alle slags brancher. Konferencen henvender sig til alle ledere og medarbejdere, som ønsker at prioritere trivsel og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.